Cuida’m

El programa “Cuida’m” consisteix en la reutilització dels llibres de text des de 1er. fins a 6è. Reutilitzar significa entrar en un programa on, pagant una quota mínima, els alumnes tindran els llibres de text cedits per l’escola. Aquests llibres caldrà cuidar-los i retornar-los en bon estat a final de curs.

Prèviament les famílies haureu signat el contracte d’adhesió i abonat la quota de reutilització.

Sempre que es mantingui l’abonament de la quota, i l’alumne no s’hagi donat de baixa per escrit, la participació es renovarà d’un curs a l’altre de manera automàtica.

La quota d’adhesió pels alumnes de primària és de 15 €.

Llibres no inclosos en el programa “Cuida’m”

Hi ha alguns llibres que sí s’han de comprar perquè no formen part del “Cuida’m”, són pocs, però hi ha alguns llibres que varien cada any i per això no es poden reutilitzar.