Acollida

L’AMPA ofereix servei d’acollida per a totes els/les alumnes del Salvador Sanromà:

– De 7:00h a 9:00h del matí.

– De 16:30h a 18:00h de la tarda*

* L’horari d’acollida de la tarda pot variar en funció del que aprovi el Departament d’Educació sobre l’horari escolar del curs 2020-21.

Els preus són:

Dia esporàdic

FRANJA HORÀRIAPREU SOCIS/ES AMPAPREU NO SOCIS/ES
Entre 0 i 30 minuts1,5 €3,5 €
Més de 30 minuts3 €5 €

Preus mensuals

FRANJA HORÀRIAPREU SOCIS/ES AMPAPREU NO SOCIS/ES
30 minuts22 €37 €
1 hora33 €48 €
1h 30 minuts39 €54 €
2 hores43 €58 €
2h 30 minuts47 €62 €
3 hores52 €67 €

NOTA IMPORTANT: Durant el curs 2020-21, tots els pagaments, inclosos els de dies esporàdics, es faran a través de rebut bancari. Així, les famílies que vulguin fer ús del servei d’acollida hauran de donar un número de compte a principi de curs (abans del 27 de setembre).

Les famílies que facin servir el Servei Esporàdic al llarg del curs, tindran temps fins a finals d’aquell mateix mes per posar-se en contacte amb l’AMPA i donar les dades necessàries per tal que es pugui fer el cobrament – sempre i quan no hagin donat ja el seu número de compte a l’AMPA -.

Recordeu que per donar-vos de baixa o per qualsevol consulta relacionada amb l’acollida podeu adreçar-vos al mail ampasanroma@gmail.com

NORMATIVA ACOLLIDA

Recordem que per oferir el millor servei dins de l’Acollida és important seguir una sèrie de normes:

 • Els/les alumnes han d’entrar per la porta d’infantil i anar acompanyats/des per un adult responsable fins l’espai d’Acollida (els infants de quart a sisè podran entrar sols).
 • Els/les alumnes han de portar un esmorzar/berenar saludable (no es poden portar làctics i sucs).
 • Els/les alumnes han de respectar als monitors/es del Servei.
 • Els/les alumnes han de respectar el material de l’acollida i l’escola (dins l’espai d’acollida i al pati).
 • Els/les monitors/es no entregaran cap nen/a a persones desconegudes. Si una persona no habitual ha de recollir al nen/a ha d’avisar abans a la monitora del Servei.
 • Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels/ les alumnes un cop acabat l’horari d’acollida, es contactarà amb el pare, mare o tutors legals de l’alumne. Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb el pare, mare o tutors legals, i quan hagi transcorregut mitja hora des de l’hora límit de recollida, la persona responsable d’acollida comunicarà telefònicament la situació a la Policia Local o els Mossos d’Esquadra, i s’acordarà amb ells la formula per lliurar-los l’alumne/a perquè el/la custodiïn. En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona encarregada es posarà en contacte amb la comissaria de Mossos d’Esquadra corresponent.
 • Les baixes o canvis de franja horària del Servei d’Acollida durant el curs s’han de notificar abans del dia 27 del mes anterior. Es pot notificar:

– Als monitors/es del Servei.

– Enviant un correu a ampasanroma@gmail.com

Si la baixa no es notifica dins del període establert, no es retornaran els diners del servei, excepte en casos justificats.

 • Si no s’està al corrent de pagament de les quotes mensuals NO es podrà fer us del Servei d’Acollida.

NORMATIVA REUNIONS D’AULA

Us volem recordar les normes que s’apliquen al Servei d’Acollida quan des de l’escola o l’AMPA s’organitzen reunions:

 • El Servei d’Acollida és gratuït per a tots els/les alumnes socis/es de l’AMPA.
 • Els i les alumnes NO SOCIS/ES de l’AMPA hauran d’abonar 1 euro a les monitores d’acollida al començar el servei.
 • Els/les alumnes berenaran dins de l’espai d’acollida. Recordem que ha de ser berenar saludable (no es poden portar làctics i sucs), en consonància amb les normes que estableix la pròpia escola.
 • Les famílies que tinguin fills/es als cursos de 4rt a 6è que hagin de marxar sols/es de l’escola, hauran de signar una autorització que les monitores d’acollida els hi facilitaran.
 • Tots els infants s’han d’acompanyar fins l’espai d’acollida a partir de les 16:30h i cal avisar a la monitora de la nostra arribada. Els i les alumnes de 4rt a 6è no es poden quedar al pati sols/es.

INSCRIPCIONS

Podeu inscriure els vostres fills i filles al Servei d’Acollida:

 • A travès de la pàgina de l‘AMPASOFT: https://ampasanroma.ampasoft.net/login
  • Recordeu que per poder entrar a l’AMPASOFT necessiteu una clau d’accès. Aquesta clau us la facilitem des de l’AMPA una vegada us feu socis/es. Si no la recordeu o no voleu ser socis/es, però si entrar a l’AMPASOFT, us podeu posar en contacte amb l’AMPA a ampasanroma@gmail.com

És important que si inscriviu els vostres fills/es a travès de l’AMPASOFT, a l’apartat de comentaris, anoteu totes aquelles dades importants sobre l’alumne/a que creieu que han d’estar en coneixement dels monitors/es (medicaments, al·lèrgies, dietes especials, etc) i que indiqueu les persones autoritzades a recollir l’alumne/a i el seu número de contacte.