Ser soci de l’AMPA

Poden ser socis de l’associació els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol.liciten han acreditat la seva condició de pares d’un o més alumnes del centre.

Son drets dels socis:

a)     Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments a la Junta Directiva.

b)     Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c)     Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

d)     Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e)     Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

a)     Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b)     Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

L’AMPA es finança en bona part gràcies a la quota de socis i sòcies. Aquests diners, juntament amb les subvencions i ajudes econòmiques que es reben de diferents administracions i institucions públiques, es materialitzen en diferents beneficis per a la comunitat escolar, com ara:

  • Dotació de recursos didàctics i de material esportiu per a l’escola.
  • Aportacions per a activitats específiques (festes, jornades culturals, xerrades, etc.)
  • Realització d’activitats extraescolars i acollida.
  • Despeses de funcionament de l’AMPA (material d’oficina, fotocòpies, comissions bancàries, assegurances, etc.)

La quota anual del curs 2020-21 és de 20 Euros per família, sigui quin sigui el número de fills i filles a l’escola. Qualsevol família es pot donar d’alta com a soci de l’AMPA en qualsevol moment de l’any. El pagament es pot fer directament al despatx de l’AMPA o us ho podem passar pel banc.

Si voleu fer-vos socis de l’AMPA, cal que ompliu aquesta fitxa. Podeu enviar-nos-la per e-mail a ampasanroma@gmail.com.

Temporalment, i com a mesura excepcional, NO es poden entregar al despatx de l’AMPA (veure aquí) ni dipositar-la a la bústia del costat del despatx a qualsevol hora. 

Les famílies que vulguin realitzar el pagament NO domiciliat, poden fer-ho fent un ingrés al Banc de Sabadell en el compte de l’Ampa. Per obtenir el número de compte, envieu un e-mail a ampasanroma@gmail.com.

Quan es faci l’ingrés cal indicar: QUOTA AMPA + els cognoms del/s fill/s en el concepte.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s