BASES CONCURS ENTRADES TEATRE AUDITORI

 

El Teatre Auditori regala a l’AMPA Salvador Sanromà entrades dobles per els espectacles infantils que es realitzin a partir del mes de gener.

Serà un espectacle mensual i el número d’entrades a repartir serà depenent de l’aforament de l’espectacle i pot variar d’un a l’altre, serà el TA qui digui el número d’entrades a sortejar.

L’AMPA és l’encarregada de repartir aquestes entrades.

El sorteig es farà mitjançant la web echaloasuerte.com. En aquesta web es posaran els números de l’1 fins l’últim número d’associat a l’AMPA. De manera aleatòria el programa escollirà els números que especifiquem en funció del número d’entrades que tinguem per aquell espectacle.

Cada família associada té un número assignat que pot consultar al plafó de dins de l’Escola.

Aquest número es mantindrà el mateix durant tot el curs escolar 16-17.

Per poder gaudir de les entrades és imprescinble ser soci de l’AMPA i estar al corrent de pagament de totes les quotes, soci, acollida i extraescolars.

Si algun dels números premiats no compleix aquestes premisses es realitzaria un altre sorteig per fer la substitució.

Els guanyadors rebran un correu electrònic indicant que han estat seleccionats, a més a més es gravarà el sorteig i es publicarà als diferents medis disponibles de comunicació de que disposa l’AMPA (Facebook, web i via whatsapp delegat/des).

El sorteig es realitzarà amb dues setmanes d’antelació a cada espectacle.

Si la persona seleccionada no vol o no pot assistir a l’espectable, podrà cedir les entrades a una altre persona associada sempre i quan compleixi els requisits abans esmentats i prèvia comunicació a l’AMPA via mail com a mínim una setmana abans de l’espectacle.

Els espectacles confirmats per aquesta temporada són:

29 gener: Concertino. Es sortejaran 5 entrades dobles;

18 febrer: Cançons nocturnes. Es sortejaran 10 entrades dobles;

5 març: Les supertietes. Es sortejaran 10 entrades dobles.
El TA es reserva el dret de canviar, modificar o anul·lar l’espectacle per causes organitzatives.